22 : 22 بعد از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
23 / 4 / 1403
14 - خرداد14. رحلت جانسوز امام امت در سال 1368
20 - فروردین20. روز ملی فناوری هسته ای
2 - ویژه هاما با دستان بسته مقاومت کردیم
31 - خرداد31. شهادت دکتر مصطفی چمران در سال 1360
12 - تیر12. حمله امریکا به هواپیمای مسافربری ایران در سال 1367
11 - تیر11. ترور آیت الله شهید محمد صدوقی در سال 1360
4 - ویژه هاهمچنان استکبارستیزی
8 - شهریور8. ترور رئیس جمهور رجایی و نخست ویزر باهنر در سال 1360
31 - شهریور31. تهاجم عراق به ایران و آغاز جنگ 8ساله قدرتهای جهانی با ایران
10 - محرم10. عاشورای حسینی
23 - مهر23. ترور پنجمین شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی در سال 61
13 - آبان13. سالروز انقلاب دوم در سال 1358 و روز مبارزه با استکبار جهانی
10 - آذر10. شهادت آیت الله سیدحسن مدرس و روز مجلس
20 - آذر20. ترور آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در سال 1360
27 - آذر27. ترور شهید آیت الله دکتر محمد مفتح در سال 1358
17 - ربیع الاول12 تا 17ربیع الاول، هفته وحدت
9 - دی9. محصولات جشنواره مردمی فیلم عمار
27 - دی27. اعدام فدائیان اسلام توسط رژیم پهلوی در سال 1334