14 : 12 بعد از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
21 / 4 / 2024 13 / 10 / 1445 2 / 2 / 1403
برای ارتباط با ما می توانید از این مبادی اقدام نمایید و یا از طریق پنجره زیر، پیغام خود را بگذارید
تلفن :
041-35576073
پیامک :
50002691455
رایانامه :
info@ayyamnet.ir
عنوان :
 
شرح: