7 : 10 قبل از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
6 / 10 / 2022 11 / 3 / 1444 14 / 7 / 1401
برای ارتباط با ما می توانید از این مبادی اقدام نمایید و یا از طریق پنجره زیر، پیغام خود را بگذارید
تلفن :
041-35576073
پیامک :
50002691455
رایانامه :
info@ayyamnet.ir
عنوان :
 
شرح: