23 : 20 بعد از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
3 / 12 / 2022 10 / 5 / 1444 12 / 9 / 1401

ایام، پایگاه تامین محتوای مناسبتهای انقلاب اسلامی است. کوششی است برای آن که نگذارد ایام الله در پیچ و خم روزمرگی ها رنگ ببازند.

ایام دست همه آنانی که می توانند نقشی در بهتر شدن محصولات و توزیع آنها ایفا کنند، را به گرمی می فشارد.

ما را در بهتر شدن یاری کنید.