35 : 12 بعد از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
25 / 6 / 2021 16 / 11 / 1442 4 / 4 / 1400

ایام، پایگاه تامین محتوای مناسبتهای انقلاب اسلامی است. کوششی است برای آن که نگذارد ایام الله در پیچ و خم روزمرگی ها رنگ ببازند.

ایام دست همه آنانی که می توانند نقشی در بهتر شدن محصولات و توزیع آنها ایفا کنند، را به گرمی می فشارد.

ما را در بهتر شدن یاری کنید.