43 : 14 بعد از ظهر
پرونده دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه علم و فناوری از بخش ویژه های سایت قابل دریافت است.
5 / 12 / 2020 20 / 4 / 1442 15 / 9 / 1399