9 : 20 بعد از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
13 / 7 / 2024 7 / 1 / 1446 23 / 4 / 1403