25 : 12 بعد از ظهر
بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث
21 / 4 / 2024 13 / 10 / 1445 2 / 2 / 1403